Privacy Statement

Via www.vekavloeren.nl worden namens Veka Vloeren B.V. privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Veka Vloeren acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te verkrijgen, te corrigeren of te verwijderen.

Voor het contact dat wij verzorgen namens derden (o.a. leveranciers en of onderaannemers) is de eigenaar/en of entiteit van de betreffende organisatie verantwoordelijk. Raadpleeg ook de privacyverklaring van de betreffende organisatie. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Persoonsgegevens

Veka Vloeren (kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Veka Vloeren, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Veka Vloeren verstrekt. Veka Vloeren kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw naam en adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Waarom Veka Vloeren gegevens nodig heeft

 • Het opnemen van contact met u, indien hierom door u wordt verzocht;
 • U schriftelijk (per email of per post) op de hoogte houden;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • Het versturen van een nieuwsbrief (indien u aangeeft hier mee akkoord te gaan).

Veka Vloeren bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Veka Vloeren worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Veka Vloeren gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Veka Vloeren maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Veka Vloeren bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Veka Vloeren te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Veka Vloeren heeft hier geen invloed op. Veka Vloeren heeft Google geen toestemming gegeven om via Veka Vloerenverkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Veka Vloeren zal zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Veka Vloeren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Veka Vloeren maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via [email protected] contact op met Veka Vloeren via +31 (10)4374170

Contact 

Mocht u na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Postadres:

Admiraal Trompstraat 3
3115 HK Schiedam

 +31 (10)4374170

www.vekavloeren.nl 
[email protected] 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 juni 2019

 • Alle gegevens worden op beveiligde servers in Europa bewaard.
 • De databases zijn direct gekoppeld aan het product (en) waarvoor u informatie aanvraagt en worden niet gedeeld met derden.
 • De databases zijn alleen toegankelijk via een beveiligde inlog door bevoegde medewerkers en partners van Veka Vloeren, alle activiteiten worden gelogd.